Rehabilitació d’habitatge unifamiliar

Lloc: Mollet del Vallès
Tipus
: Habitatge Unifamiliar entre mitgeres
Superfície: 120m²