Urbanisme

Tenim experiència en els diversos treballs que tenen a veure amb el planejament urbanístic: Planejament General, Planejament Derivat, Plans Especials Urbanístics i Plans de Millora Urbana, Projectes d’Urbanització i Projectes de Reparcel·lació.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

ARQUENGI té experiència en els diversos treballs que tenen a veure amb el planejament urbanístic. Dins els treballs inclosos a l’àrea d’urbanisme hi ha els que es refereixen al Planejament General (Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), modificacions de Plans Generals…), al Planejament Derivat (Plans Parcials Urbanístics (PPU), Plans Especials Urbanístics (PEU) i Plans de Millora Urbana (PMU), als Projectes d’Urbanització (projecte i direcció d’obres dels diferents elements que formen un sector, tals com carrers, jardins, parcs públics, places…) i als Projectes de Reparcel·lació.

Comptem amb experiència en la redacció de Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM de Juià), modificacions puntuals de Plans Generals, redacció de Plans Parcials, projectes d’Urbanització, projectes de Reparcel·lació…