Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Celrà

301 m²

Col·laboració amb Lluís Pi. Estudi d’Arquitectura S.C.P.