Cèdules i CEE

CÈDULES D’HABITABILITAT

La CÈDULA D’HABITABILITAT és el document que acredita que l’immoble compleix els requisits d’habitabilitat marcats per la normativa. Les condicions mínimes exigides queden fixades pel Decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya.

Li gestionem la cèdula d’habitabilitat, necessària per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors. També serveix per donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis. Té una vigència de 15 anys.

Aprofitant la visita, també li oferim la possibilitat de dibuixar-li el PLÀNOL DE L’HABITATGE.

GESTIÓ COMPLETA CÈDULA HABITABILITAT

Visitem l’habitatge, s’emet el Certificat d’Habitabilitat i realitzem tots els tràmits administratius a la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar la Cèdula d’Habitabilitat, que vostè rebrà còmodament.

CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

La qualificació energètica d’un edifici és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A a l’edifici més eficient. La certificació d’eficiència energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació d’eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i d’etiqueta d’eficiència energètica.

Realitzem tot el procés de certificació i qualificació energètica d’habitatges, edificis i locals per entregar-li el certificat i l’etiqueta d’eficiència energètica.

AIXECAMENT DE PLÀNOL DE L’HABITATGE

Si desitja obtenir una planta del seu habitatge, li oferim la possibilitat de tenir els plànols en format paper o digital. L’equip d’ARQUENGI disposa de sistema telemàtic, amb la qual cosa ens assegurem que la tramitació de la cèdula es faci efectiva, com a màxim, en un termini de 24h després de la visita del tècnic.

Per conèixer les nostres tarifes i poder-li fer un pressupost personalitzat i adequat a les seves necessitats no dubti en contactar amb nosaltres per telèfon o per correu electrònic.