Serveis

El nostre equip està format per arquitectes superiors, aparelladors i enginyers col·legiats dedicats a tot tipus de valoracions professionals.

Projectar i construir, restaurar, rehabilitar i reformar és la nostra manera de tenir cura de l’entorn que ens envolta.
Tenim experiència en planejament urbanístic, general i derivat, plans especials i de millora urbana, urbanització i reparcel·lació.
Som experts en qualsevol servei relacionat amb l’edificació, la rehabilitació, les reformes i la gestió d'obres.
El nostre equip està format per arquitectes superiors, aparelladors i enginyers col·legiats dedicats a tot tipus de valoracions professionals.
Gestionem certificats i cèdules d’habitabilitat a la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya.