Edifici Plurifamiliar per 10 habitatges

Lloc: Anglès
Tipus:
Edifici plurifamiliar de 10 habitatges, local i aparcaments
Superfície: 2.291 m²
Col∙laboració amb Lluís Pi. Estudi d’Arquitectura S.C.P.