Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Sarrià de Ter

173 m²

Col·laboració amb Lluís Pi. Estudi d’Arquitectura S.C.P.