Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Mollet del Vallès

125 m²