Terrassa d’un habitatge en bloc d’habitatges plurifamiliar (pis)

Edifici Eden Mar Sant Antoni de Calonge

230 m²