Habitatge en bloc d’habitatges plurifamiliar (pis)

75 m²