Habitatge en bloc d’habitatges plurifamiliar (pis)

70 m²