Rehabilitació d’habitatge unifamiliar

Lloc: Sarrià de Ter
Tipus:
Habitatge Unifamiliar entre Mitgeres
Superfície:
173 m²
Col∙laboració amb Lluís Pi. Estudi d’Arquitectura S.C.P.