Rehabilitació d’habitatge unifamiliar

Lloc: Celrà
Tipus:
Habitatge Unifamiliar entre Mitgeres
Superfície: 301 m²
Col∙laboració amb Lluís Pi. Estudi d’Arquitectura S.C.P.