Projecte teatre

Lloc: Sant Boi de Llobregat
Tipus:
Equipament
Superfície: 3.045 m²