Edifici plurifamiliar amb façana protegida

Lloc: Cassà de la Selva
Tipus:
Edifici plurifamiliar de 4 habitatges, local i aparcaments
Superfície: 730 m²
En construcció
Col∙laboració amb Lluís Pi Estudi d’Arquitectura S.C.P.