Edifici plurifamiliar per 2 habitatges

Lloc: Sils
Tipus:
Edifici plurifamiliar de 2 habitatges i aparcaments
Superfície: 225 m²
Col∙laboració amb Lluís Pi. Estudi d’Arquitectura S.C.P.