Edifici Plurifamiliar per 8 habitatges

Lloc: Salt
Tipus:
Edifici plurifamiliar de 8 habitatges, locals i aparcaments
Superfície: 1.420 m²
Col∙laboració amb Lluís Pi. Estudi d’Arquitectura S.C.P.