Edifici plurifamiliar per 8 habitatges

Lloc: La Bisbal
Tipus:
Edifici plurifamiliar de 8 habitatges i aparcaments
Superfície: 1.105 m²
Col∙laboració amb Lluís Pi. Estudi d’Arquitectura S.C.P.