Edifici plurifamiliar per 4 habitatges

Lloc: Girona
Tipus:
Edifici plurifamiliar de 4 habitatges
Superfície: 380m²
Col∙laboració amb Lluís Pi. Estudi d’Arquitectura S.C.P.