Edifici plurifamiliar per 30 habitatges

Lloc: Figueres
Tipus:
Edifici plurifamiliar de 30 habitatges i aparcaments
Superfície: 4.715 m²
Col∙laboració amb Lluís Pi. Estudi d’Arquitectura S.C.P.