Concurs de 8 habitatges de protecció oficial

Lloc: Vilafant
Tipus:
Habitatges Unifamiliars en Filera
Superfície: 135m² per habitatge