Edifici plurifamiliar per 5 habitatges

Lloc: Bescanó
Tipus:
Edifici plurifamiliar de 5 habitatges, local i aparcaments
Superfície: 1.114 m²
Col∙laboració amb Lluís Pi. Estudi d’Arquitectura S.C.P.