Habitatges unifamiliars adossats a Girona

235 m² per habitatge

Col·laboració amb Lluís Pi Estudi d’Arquitectura S.C.P.