Estructura i façana d’edifici plurifamiliar de 4 habitatges, local i aparcaments

730 m²

Col·laboració amb Lluís Pi. Estudi d’Arquitectura S.C.P.