CÈDULES D’HABITABILITAT

CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

cedula-cee

La CÈDULA D’HABITABILITAT és el document que acredita que l’immoble compleix els requisits d’habitabilitat marcats per la normativa. Les condicions mínimes exigides queden fixades pel Decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya.

Li gestionem la cèdula d’habitabilitat, necessària per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors. També serveix per donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis. Té una vigència de 15 anys.
Aprofitant la visita, també li oferim la possibilitat de dibuixar-li el PLÀNOL DE L’HABITATGE.

Li oferim les següents possibilitats:

GESTIÓ PARCIAL CÈDULA HABITABILITAT:
Visitem l’habitatge i li entreguem el Certificat d’Habitabilitat degudament firmat. Posteriorment vostè mateix realitzarà la tramitació a la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya.

GESTIÓ COMPLETA CÈDULA HABITABILITAT:
Visitem l’habitatge, s’emet el Certificat d’Habitabilitat i realitzem tots els tràmits administratius a la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar la Cèdula d’Habitabilitat, que vostè rebrà còmodament.

A més a més, paral·lelament també li oferim:

QUALIFICACIÓ I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA:
La qualificació energètica d’un edifici és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A a l’edifici més eficient.
La certificació d’eficiència energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació d’eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i d’etiqueta d’eficiència energètica.
Realitzem tot el procés de certificació i qualificació energètica d’habitatges, edificis i locals per entregar-li el certificat i l’etiqueta d’eficiència energètica.

AIXECAMENT DE PLÀNOL DE L’HABITATGE:
Si desitja obtenir una planta del seu habitatge, li oferim la possibilitat de tenir els plànols en format paper o digital.
L’equip d’ARQUENGI disposa de sistema telemàtic, amb la qual cosa ens assegurem que la tramitació de la cèdula es faci efectiva, com a màxim, en un termini de 24h després de la visita del tècnic.
Per conèixer les nostres tarifes i poder-li fer un pressupost personalitzat i adequat a les seves necessitats no dubti en contactar amb nosaltres per telèfon o per correu electrònic.