Avís legal

El lloc web i el domini arquengi.com corresponen a Gerard Pi i Compañó i Eva Mas Martín, amb NIF 40352571Z i 77116784S, domiciliats al c/ Pujada Creu de Palau 4, 4rt 2a de Girona (17003), tel 972 912 505 i adreça electrònica: info@arquengi.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Gerard Pi i Compañó i Eva Mas Martín, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Gerard Pi i Compañó i Eva Mas Martín presenten aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. Gerard Pi i Compañó i Eva Mas Martín n’autoritzen la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Gerard Pi i Compañó i Eva Mas Martín, que es reserven el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a arquengi.com (framing).
PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporarien a un fitxer en el cas que s’establís una relació comercial entre Gerard Pi i Compañó i Eva Mas Martín i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Gerard Pi i Compañó i Eva Mas Martín actuen amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Gerard Pi i Compañó i Eva Mas Martín manifesten que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Gerard Pi i Compañó i Eva Mas Martín fins a la confirmació expressa d’una comanda.
Gerard Pi i Compañó i Eva Mas Martín es reserven el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Gerard Pi i Compañó i Eva Mas Martín no seran responsables de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

UTILITZACIÓ DE COOKIES
Gerard Pi i Compañó i Eva Mas Martín informen que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a l’efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web. La vigència d’aquestes galetes és l’estimada necessària per aconseguir aquests objectius. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.
CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.