Habitatge en bloc d’habitatges plurifamiliar (pis)

80 m²